Vai trò của người quản trò trong hoạt động teambuilding

Trong mùa lễ hội cuối năm, teambuilding được kết hợp trong nhiều sự kiện như tiệc cuối năm, tiệc giá..